Pumphuset vid Tisaren.  Härifrån kommer dricksvattnet till Hallsberg och Kumla kommuner.             Foto 2017-03-23

Tillbaka till Pålsbodas omgivningar >>>      Till Svennevads omgivningar >>>