Blodtopp, Sanguisorba officinalis och Älggräs, Filipendula ulmaria