På ön Hood (Espanola) finns en särskild underart av härmtrast, Hood mockingbird Nesomimus macdonaldi.