Det flacka, torra, landskapet på South Plaza, bevuxet med röd Sesuvium och stora opuntiakaktusar