Fram på dagen samlades turistbåtarna utanför South Plaza

 I det här landskapet såg vi våra första landiguaner.