Blåfotad sula, Sula nebouxii   (eng. Blue footed booby)

  De var mycket orädda och ruvade sina ägg på stigen vi gick på North Seymour. I kollonin förekom alla stadier i häckningen. Här var äggen lagda och ruvades.