Blåfotad sula, Sula nebouxii   (eng. Blue footed booby).  Här har det kläckts en unge. Den har ännu kvar sin vackra vita dundräkt.