Så här bor trädhusfolken, dvs. korowaier, kombai, senip med flera folkgrupper i Nya Guinea

Vi försökte fråga dem varför de byggde så här. Det vanligaste svaret var att "så har vi alltid gjort". En antydan fanns till att de tyckte: "där uppe är bättre luft". Några stora vilda djur som man behöver skydda sig från finns inte på Nya Guinea. Däremot kan en del smådjur som myggor, knott och flugor vara besvärliga och högre upp fläktas de i viss mån bort. Grodor, ödlor och ormar var det också gott om nere på marken, men av arter man inte behövde vara så orolig för.