En korowaikvinna samlar in ätliga smådjur i sin höftväska