Kvinnorna bär med vacker hållning sina bördor elegant balanserade på huvudet. Här får hon traska i rännstenens forsande vatten.