Stolt fjällskivling   Macrolepiota procera            Fiskinge, Asker,  Närke 2008-08-24

´

  Till startsidan          Bildgalleriet