Folkasboskolan.   Läsåret 1989-1990 klass 7A

Till listan med Folkasboskolans klasskort