Folkasboskolan.   Läsåret 1992-1993 klass 7D,       Färgbild