Folkasboskolan.   Läsåret 1992-1993 Lokalvårdare och kökspersonalen