Småkryp, Evertebrater (1)

Spindlar Araneae

Källarspindel, Meta menardi, med en äggkokong.  

Källarspindel  Meta menardi

Stor husspindel  Tegenaria atrica

vacker spindel. Namn?

Solbelyst spindelnät

Daggfyllda spindelnät i blåbärsris.

 

 
 
 
Till startsidan       Bildgalleriet           Djurbilder                    ã  Arne Holmer              Uppdaterat 2011-02-12                                           ARTLISTAN