Några nya bilder från Pålsboda med omnejd, fr.o.m. år 2000 ca.

Klicka för större bilder!
  2023
Hyreshusen, Torggatan-Norrgatan-N Bangatan 2023-02-02 Kyrkan, församlingshemmet, Pastorsexpeditionen, Pålsboda Nytt hus på Norrgatan 17, Pålsboda, juli 2023
En sällsynt vacker trädgård i Pålsboda, juni 2023              Solcellspark planeras utanför Pålsboda 2023 Innebandyspelare i Pålsboda , februari 2023
     
     
. .
     
  2022
Pålsboda kyrka och klockstapel 2022-02-22    Emil och Gunnar Broberg världsmästare 2022 Folkasbo, f.d. scoutstugan Pålsboda 
. .
Norra Promenaden, Pålsboda 6-4 Tarstaborgsrundan, 2022  Idrottspaviljongen med åskådare,  Samling för start i Tarstaborgsrunden, 2022-09-18
..
Nedre Åkerby 2022-03-31   Örnvägen 3, Pålsboda Altartavlan i Pålsboda kyrka
.
Timmerlastning vid Gruvan, Svennevad 2022-08-16 Avverkad kantarellskog, Bavlinge 2022-06-06 Mitt bästa kantarellställe försvann hastigt, Bavlinge, 20220606
.
Konsert vid Sotterns strand 18 juli 2022

Några skönsjungande Svennevadsflickor med vänner ordnade en skön kväll med sång vid Badviken den 18 juli 2022. Via swish samlades behjärtansvärda pengar in. 

Ett mycket uppskattat arrangemang.  En fin sommarkväll och publiken strömmade till.  Efteråt överraskade sånggruppen med att springa ut på bryggan och modigt hoppa ned i det svalkande vattnet.  
. ..
"Centralpalatset" vid Köpmangatan-Kärrsvägen  i Pålsboda Centralparken, Pålsboda ICA-butiken Pålsboda
.
"Torget"- Parkeringen vid Köpmangatan Kyrkslänten med lönnar i höstfärger Centrumhuset, f.d. Bankhuset
. .
  2021
En icke önskvärd grävling har skjutits på Svalstigen, Pålsboda Storgatan i Pålsboda får ny asfalt,  maj 2021 Kärrsvägen får ny asfaltbeläggning, oktober 2021
Nybygge, Norrgatan 17 F.d. Bankhuset. Nu Restaurang, Sko Outlet och järnaffär Koret i Pålsboda kyrka
 
  TARSTABORGSRUNDAN 2021  

  Robban Eklund speaker                    Funktionärstältet                                 Idrottspaviljongen och publiken                   Startskottet har gått                           H-Å Enoksson med medaljer vid målet


Västergatan 2, f.d. Elimkapellet Trädgårdsgatan 2, 2021-11-08 Norrgatan vid Västergatan
.    
Västergatan 6-8-10 Kånsta kvarn efter renovering 2021 Fiskmanstorp, renoverad under 2020
.    
Skogsavverkning vid Hälla Hembygdsgården, Svennevad 2021-04-29 Det var en gång en pandemi - Covid 19
  .  
   
Ölins väg 2 t.v. Till höger Södra Storgatan 2    
     
  2020
Församlingshemmet, Svennevad Skogaholmsvägen 30,32,34, Svennevad Skogaholmsvägen 32, Svennevad
.
Skogaholmsvägen 34, Svennevad Skogaholmsvägen 36, Svennevad  Sörgården, Tarsta , 2020-02-01
.
F.d. Elimkapellet (Västergatan 2-4) vid N Promenaden F.d. Elimkapellet (Västergatan 2-4) vid Norrgatan Sköllergården & Folkets hus Pålsboda
.
Den brunna Centralkiosken rivs i Pålsboda Nya kyrkogården Pålsboda, med en ny byggnad, 2020-03-17 Afton vid Båtviken (Bäcktorpsviken), Svennevad   
.
Centralkiosken i Pålsboda är nu borta, 12 april 2020 Det ser tomt ut. Centralkiosken i Pålsboda är nu borta Öhlins väg 2. Stora villan uppe t.v. i talldungen revs 1986
...
Norrgården och Mellangården, Tarsta F.d. Åkerby skola Trafikdödat vildsvin vid utfarten från Pålsboda 
.
Viltviadukten över väg 51, Pålsboda Viltviadukten över väg 51 nyplanterad Viltviadukten över väg 51 börjar fyllas med grönska
.
Vilks nya konstverk Corona Borealis på Kvarntorpshögen Skolgatan 5, Pålsboda Skolgatan 3-5, Pålsboda
.
Pålsboda kyrka med församlingshem och pastorsexpedition Pastorsexpeditionen i Pålsboda Pastorsexpeditionen i Pålsboda
.
Pålsboda centrum med Centralpalatset, oktober 2020 Pålsboda centrum. Något saknas, - kiosken! Milstenen vid Norra Storgatan Pålsboda, 2020
.
                               
                          Renovering av hyreshus på Torggatan, 2020-07-10

                          PÅLSBODA GÅRD, 2020-09-15

.
  2019
.
Viltviadukten byggs över väg 51, 2019-09-15 Viltviadukten över väg 51, 2019-10-20 Viltviadukten över väg 51,  2019-11-23
...
Viltviadukten över väg 51, nu med räcken, 2019-12-19 Nedbrunnen ladugård återuppförd vid Ullavi Kiosken i Pålsboda har brunnit, 2019
.
Sommarstugor vid Viken, Svennevad Trätrappan nedanför Norra skolan Vy från kyrkbacken mot Pålsboda centrum
  2018
Sköllergården-Folkets hus-Folkasboskolan Stationsplan i Pålsboda och Stora linden Skolgatan Pålsboda. Folkets hus och Folkasboskolan
.
Norrgatan vid Filadelfiakyrkan och norrut Pålsboda klockstapel, 2018-02-24 Blodmånen över sjön Sottern, juli 2018
...
.
Folkets hus och den rikt blommande linden, 2018-06-28 Stora stenröset söder Norrtorp Folkasbo f.d. komministerboställe
...
Hjortar på Ullavi gård 2018
..
  2017  
Stensbo gård Pålsboda sedd från nordväst Ny väg 51 byggs med bro över järnvägen, Boda Pålsboda Bro byggs över järnvägen vid Boda, Pålsboda 
Hummeltorp, Pålsboda Torpstugan Hälla 117 Torpstugan Hälla 110
.
Boda vid "Gamla Hallsbergsvägen" Haga, Pålsboda Järnvägsövergången, vid Boda- Fiskmanstorp
.
Tingsgården, Sköllersta  2017-10-04 Kyrkan, stigluckan, klocktornet och  klockargården i Sköllersta Sköllersta kyrka och Klockargården
.
Lars Johan Lindströms gravsten på Sköllersta kyrkogård Östra ekhagen, Ullavi. Betad av kronhjortar. Östra ekhagen, Ullavi, Sköllersta
Här låg förr Qvarforts handelsträdgård i Pålsboda Boo kyrka med påskliljor, 17 april 2017
.
  2016
Cykelvägen genom Folkasbområdet, Pålsboda Naturreservatet Prästängen i Sköllersta  Vindkraftverken i skogen bakom gården Fall i Sköllersta
Tarsta fornborg har en dubbel ringmur Information om Tarsta fornborg Ullavi med nyuppförd ladugård 2016
.
2015
Baggegärdet 110  Berg, Pålsboda Föckelkärr, Pålsboda 
Loppis på Falkvägen Loppis på Falkvägen En gammal ek vid Ösby 136
 
  Gammal ek vid Ösby 104
.
  2014  
   
Hälla gård sedd från väster Nytt hygge vid Segoltorp (sett från norr) Nytt hygge vid Segoltorp (sett från söder)
Nyanlagt viltvatten vid Hälla Utfodringsplats för vildsvin, Hälla Rasat uthus i Tarsta, 2014-05-19
Ullavi östra ekhage med "sparbanksek" Kronhjortar i hägnet, Ullavi Två stora odlingsrösen vid Norrtorp. Fornminnen?
Testa gamla radby sedd från norr Värsta (161), Sköllersta sett från söder Värsta (159,155), Sköllersta sett från SV
Gillberga, Sköllersta Skruke, 116,118, Sköllersta Pålsboda vattentorn i södra Pålsboda sett från Backa
.
  2013
Norra Promenaden 24 och OKQ8-macken, Pålsboda Pålsboda kyrka och klockstapel,  2013-02-11 Kyrkan-Pastorsexpeditionen-Församlingshemmet i Pålsboda
Jordkällaren vid Gruvan, Svennevad Torpet 198 Rostorp med lindberså (1) Torpet 198 Rostorp med lindberså (2)
Lövåsen, ett litet övergivet fallfärdigt torp  Fallfärdigt ödehus Källsätter 181 Fallfärdigt ödehus, Sätterböl

           

                                                                        Övergiven jordkällare och ett gammalt övergivet tröskverk i skogen vid Norrtorp          Foto:2013-11-15

Svalstigen 1 med vacker rönn 2013 Svalstigen 4 i kvällsljus 2013 Hökvägen-Falkvägen, Svalstigen 1
Centrumhuset och Centralparken i Pålsboda 2013 Pålsboda. Genomfarten på f.d. väg 51 Kiosken i Pålsbodas centrum
Centrumhuset, Köpmangatan, Centralparken Centralparken Pålsboda, oktober 2013 Torget byggs i Pålsboda Centrum 2013
Örnvägen 6 till 9. Nr 7 första huset med solfångare i Pålsboda Döda almar, Bäcketorp Sköllersta Torget byggs i Pålsboda Centrum 2013
Hälla gård sedd från väster 
2009
.
Centralkiosken i Pålsboda, december 2009 Centralkiosken i Pålsboda, december 2009
,
.
2008    
Torggatan 7 rivs 2008 Köpmangatan. Bolinderska huset ska rivas,2008
2002
Värmeverket i Pålsboda är nu i full gång 2002-05-12
2001    
Värmeverket startas i Pålsboda 2001 Värmeverket byggs i Pålsboda 2001 Nedläggning av varmvattenledning från värmeverket
Lions Pålsbomarken 22 april 2001 Pålsbomarken 22 april 2001
Kyrkans brandskadade skog söder om Sottern   Döda tallar efter skogsbranden, Svennevad, i juni 1997 Korstallens högstubbe, skogsbrandsreservatet, Svennevad

       Till startsidan                   Sköllersta - Pålsboda              Svennevad              Boo-Hjortkvarn