Stationsområdet i Pålsboda under senare delen av 1900-talet             

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Klicka för större bilder och mer info

Pålsbodas stationshus 3 augusti 1967  Stationsområdet i  Pålsboda, april 1968. Folkasbofältet är ännu åkermark.
.
Pålsbodas stationshus i östra änden av Norra Bangatan, april 1968. 

Stationsområdet i Pålsboda 19 maj 1975.  Det har gått 7 år från föregående bilder. Nu är åkrarna  bortom Folkasboskolan fyllda av hyreshus och villor, och smalspårets räls är borttagen.

.
 
Ett par vykort från 1950-talet. Bilden t.v. från augusti 1951 med ett tåg på smalspåriga banan draget av ett ånglok. Vi ser att det var fart på trafiken vid Pålsboda station på den tiden. Ett par tåg på stambanan och en rälsbuss och ett litet godståg på den smalspåriga. 
.
Folkasboskolan t.v., Stationshuset från 1956 och Stinshuset t.h.  Foto: 1982-05-29. Ett stort sand- och gruslager på stationsområdet i september 1982
.
Pålsboda stationshus i november 1978 Stationsområdet sett från nya bron 2014-09-29. Stationshuset är borta. En radiomast har rests

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet