Fabbetorp - Förr och nu.      De två husen i  Fabbetorp, bilder från olika tider.          

  Bilder och information har lämnats av Eva Kaspersson          

Huset i bilden ovan byggdes under 1800-talet. Det moderniserades 1960. Det brann ned redan 1984 och ersattes då av det nya huset i bilden här nedan.

.

Eva som lämnat bilderna är barnfödd i Fabbetorp. Hon växte upp med föräldrarna Ingvar och Edit Jansson och fem systrar. Fortfarande 2023 är Fabbetorp kvar i släkten.  Bilderna är tagna ur samma vinkel. Vi känner igen uthuset i bakgrunden.  .               Foto:1984

.
Nedan ser vi det andra huset vid Fabbetorp i två årgångar.  (Det som skymtar t.h. i bilden ovan).
Det är minst 100 år mellan bilderna och man ser en del smärre förändringar på de vackra husen.
.
    Pålsbodas omgivningar >>>