Föckelkärr sett från väster                            Foto: 29 juli 2020  

 

Föckelkärr             Foto:2015-05-23

    Pålsbodas omgivningar >>>