Sjön Igeln. Viken i norr sedd från fågeltornet.      

     Foto: 2015-12-30

    Pålsbodas omgivningar >>>