Panoramavy från fågeltornet vid Igeln mot sydost, söder och väster 

                  Foto: 2006-01-02

    Pålsbodas omgivningar >>>