Vy mot sydväst från fågeltornet vid Igeln en stilla vårkväll           

   Foto: 2006-04-21

    Pålsbodas omgivningar >>>