Övra Åkerby  (sett från hembygdsgården)                                      Foto: 10 maj 2010