Sjön Sottern

     Sottern är en sjö i Hallsbergs och Örebro kommuner i Närke. Tillrinningen är främst genom Svennevadsån och avvattningen sker genom Nyköpingsån. Sjön är som högst 16 meter djup, ytan är 27,8 kvadratkilometer och befinner sig 71 meter över havet. Sottern är störst bland sjöar som är helt belägna inom Närke. 
     Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats (abborre, björkna, braxen, gärs, gädda, gös, lake, benlöja och mört). Det är nog främst gäddan och gösen som lockar de många sportfiskarna. En yrkesfiskare är aktiv i sjön. 
     Sjön är inte försurad, men är något övergödd, vilket märks på ökad växtlighet längs grunda stränder. I stort kan man säga att sjön är grund i norr och djup i söder längs en förkastning, "Rännstenssjö" kallas det. 
     Fågellivet är relativt rikt och det kan nämnas: fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, storlom, kanadgås, grågås, vitkindad gås, sångsvan och knölsvan och förstås måsfåglar, gråtrut, fiskmås och kolonier av fisktärna. Flera fågelinventeringar har gjorts, inte minst har storlommarnas liv i sjön undersökts. Sotterns skärgård är ett naturreservat i norra delen av sjön.

.

Svennevadviken Badviken Bystadviken Kvarsätter Sommarstugor Öar, holmar och uddar

.

 Kvällsvy från Fågelvass mot solnedgången i väster

    Startsidan           Pålsbodas omgivningar >>>             Till Svennevads omgivningar >>>                                                                                                        Foto: 2018-07-27