Vibbanbo sett från väster            Foto: 2008-04-05

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        Foto: 2008-04-05
.
Vibbanbo sett fr söder             Foto: 2008-04-05
.
Den timrade ladan vid Vibbanbo        Foto: 2008-04-05
.
Vibbanbo 611                Foto: 2020-02-01
    Tillbaka till Pålsbodas omgivningar >>>