Älgarna betar gärna i strandkanten      

   Foto: 2013-04-30

    Pålsbodas omgivningar >>>