Stenhov (Kärrsvägen 5) i början av 1900-talet

     Huset lär ha byggts 1925 av Alfred Bergström som drev gården Falla. Han blev svärfar till Carl Ericsson som gifte sig med dottern Valborg (första giftet).  Carl flyttade sedan in i huset. Till höger ser vi Kärrsvägen väster ut.     Bilden lämnad av Malin Erisson (barnbarn till Carl).  Info: Sven Bolinder och Malin Ericsson

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet