Thure Gustafssons hus    Fotograferat från norr

Thure Gustafssons hus. Byggt 1916, tillbyggt på 1920-talet. I bakgrunden möbelfabriken. Thure byggde sitt hus tillsammans med Viktor Pettersson. I den vänstra delen av huset hade Ada och Viktor Pettersson modeaffär och bostad. I den högra halvan hade Thure Gustafsson charkuteriaffär och bostad. Nere i sluttningen till höger låg Thures slakthus. Huset till höger är en av de första industribyggnaderna i Pålsboda. Det byggdes 1919-1920. I nedre våningen inreddes en biograf och i 2:a och 3:e våningen tillverkades skoband till fabriker i Örebro och Kumla. År 1922 blev här lästfabrik. Den var också underleverantör till skofabrikerna i Örebro och Kumla. Tillverkningen flyttade dock snart till Örebro. Här i Pålsbodalokalerna startade då Valfrid Larsson möbelfabrik. Den brann 9/9 1939. Huset byggdes sedan upp igen och inrymde under många år häftstiftfabriken innan den flyttades till nuvarande plats.Thures söner Stig och Bo fortsatte faderns affärsrörelse och drev i många år ICA-butiken i Pålsboda. 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet