Större flamingo (Chilensk flamingo) Phoenicopterus ruber  (eng. Greater flamingo)

 Häckar i några små kolonier spritt över arkipelagen. Är relativt skygg.