En Galapagoshärmtrast Nesomimus parvulus, (eng.Galapagos Mockingbird) 

 Det finns fyra arter av härmfåglar på Galapagosöarna. Alla är endemer. Den här är den vanligaste och vitt spridd i arkipelagen. De tre andra är sällsynta och finns på i stort sett tre olika öar (ögrupper).