Vi landar på ön Baltra i Galapagosarkipelagen. Under oss ett ökenliknande torrt landskap, präglat av vulkaners aska och lava