Lavamås. Världens kanske sällsyntaste mås, Galapagosöarna