Några årtal från Pålsbodas korta historia.                                   

Se mer på Pålsboda förr och nu. http://palsbodaforrochnu.123minsida.se/295190493

1862 Västra stambanan invigdes 3-8 november. ”Pålsbodas födelse”.

1864 Fanns ett nyuppfört större våningshus på Kärrs mark vid Pålsboda järnvägstation, det hade byggts av G A Coyet. I början av året diskuterades om Pålsboda Gästgivargård skulle placeras vid Backa gård eller närmare järnvägs stationen. Coyet erbjöd sig att ställa sitt nya hus till förfogande och senare under året bestämdes att Gästgivargården skulle placeras där.

1865 flyttade handlaren P F Rothelius in i ovan-stående hus. Gästgivargårdens ankomst hade försenats av att ägaren av Sörby Gästgivargård hade överklagat flytten.

1866 P F Rothelius gjorde konkurs och handels- boden såldes på auktion. Pålsbodas första skolhus började byggas, det skadades av åsknedslag men blev klart till skolstarten hösten 1867.

1867 flyttade handlaren Gustaf Öhlin och hans bror Erik sin handelsbod från Sörby till Coyets hus vid Pålsboda järnvägstation. Skjutsentreprenören Lars Asker flyttade också från Sörby till Pålsboda detta år. 1 augusti 1867 öppnades Pålsboda Gästgivargård, föreståndare var Gustava Andersson.

1868 31 mars hölls första marknaden i Pålsboda söder om järnvägen.

1874 Smalspåriga järnvägen till Finspång blev klar.

1876 i augusti brann det första skolhuset ner till grunden.

1877 ett nytt skolhus invigdes, det kallades senare Löfbergska skolan.

1878 Baptistkapellet ”Elim” byggdes.(se 1924)

1889 kom telefonen till Pålsboda, då handlaren Gustaf Öhlin och G A Coyet, Kärr, anslöt sig till Kävesta växelstation som ingick i Östra Nerikes Telefonförening.

1901 Smalspåriga järnvägen till Örebro invigdes den 5 januari. Det så kallade”Stenhuset” börjades byggas.

1906 Smalspåriga järnvägen Finspång-Norrköping invigdes den 3 juni.
1907 Dahlanderska skolan invigdes.
1908 Det nya missionskapellet invigdes (byggt av material från tingshuset i Sörby) Pålsbodas första telefonstation öppnades vid Lindhult (Stenhuset), föreståndare var David Jonsson och hans bror Carl Mauritz Thule, de ägde Lindhult vid den tiden. Samma år kreosotbehandlades 3578 telefonstolpar i Pålsboda.

1909 utsågs Judith Eliasson, som bodde vid Ljungby, till föreståndare för Telegrafverkets växeltelefon- och allmänna samtalsstation i Pålsboda.                                                   

1910 ”Logen 1837 Nerikesbaneret” köpte huset på Holmen.

1911 utsågs Nils Gustaf Eriksson till förestånd-are för telefonstationen han hade dottern Berta som biträde. De bodde vid Vänhem. Telefonstationen fanns vid fastigheten Stene 1, ägd av Josefina Bergström som tjänade som vaktmästare.
1916 Pålsboda Elektriska bildades och strömmen släpptes på till jul.                    

1917 Handelsbanken öppnade sitt kontor i Pålsboda i samma hus som Öhlins affär och gästgiveriet.

1920 tog Berta Eriksson över som föreståndare för Pålsboda Telefonstation efter fadern N.G. Eriksson, hon hade den tjänsten till telefon- växelns automatisering 1963.

1923 Bussförbindelse mot Örebro från Hällebo via Kävesta. Från 1925 via Tynninge, Ulfstorp, Ekeby mot Örebro.
1924 Elim brann ner och återuppbyggdes.
1930 Pålsboda El-kvarn byggdes. U
pphörde 1960.
1934 Statskyrkan började byggas den 2 juli och den första byggstenen lades den 29 oktober samma år.
Martin Larsson startade sitt plåtslageri i Pålsboda.
1936 Statskyrkan invigdes den 9 februari.
Landsvägsbron över stambanan slutbesiktades den 22 maj och
den sista marknaden av äldre modell hölls.
1938 Klockstapeln invigdes den 24 juni (midsommardagen).
Detta år står modell för vår modell över Pålsboda i skala 1:160 som byggdes 1986-1994.
Filadelfia-kapellet byggdes.
1939 Kyrkogården invigdes (den 1:a begravningen gjordes 1938 ).

1940 Svenska Häftstiftsfabriken ”Lusen” flyttar till Pålsboda.
1942 Norra skolan blev färdig till höstterminen. ( stängdes som skola 1992-93 ).
Pålsboda blev municipalsamhälle fram till 1957.


1946 Det dansades för första gången i den nya Folkets Park,
1949 Posten flyttade i januari från järnvägsstationen till Köpmangatan.
1950 Polishuset blev klart för sina första ”gäster”.
1951 Oslo-tåget spårade ur i Pålsboda.


1952 Sköllersta socken bildade storkommun med Bo och Svennevad.
1956 Gamla stationshuset revs och ersattes med ett nytt.
1958 Ekonomitryck flyttade från Örebro till Pålsboda.
1958 TV kunde ses från masten i Norrköping och järnvägen fick dubbelspår hela vägen mellan Stockholm och Göteborg.
1959 Sigge Bock satte Pålsboda på kartan i 10 000-frågan på TV


1960 Häftstiftsfabriken flyttade från S Storgatan till Gambovägen.
1960-1963 Den s.k. norra tippen schaktades bort.
1961 En ny idrottsplats invigdes och sjukhemmet blev klart.
1962 SJ ( Norra Östgötalands järnväg ) upphörde med tågtrafiken mellan Örebro-Hjortkvarn den 27 maj
Vattentornet togs i bruk ( klart 1964 ).


1963 Kommunalhuset stod klart ( nuvarande Folkets hus ).
Pålsboda manuella telefonväxel ersattes med en automatisk växel
Bruhns Plåt flyttade till Gambovägen ( Blev LaserTool 1992 ), och senare kom andra ägare.


1964 Folkbiblioteket fick nya lokaler vid N Bangatan. Folktandvården öppnade i Pålsboda och Lions Club ( nr 365 i Sverige ) bildades.
1965 Folkasboskolan tog emot elever ( de första redan på höstterminen 1964 ) Pålsbodaparken blev (ö-)välkänd genom Owe Törnqvist.
1966 Första Pålsboda-marknaden i Lions regi.
De första 9-orna gick ur högstadiet
1967 Biografen på Holmen upphörde.
1968 Sköllergården tog emot sina första gäster.
Gruppbebyggelsen i Folkasbo påbörjades.
Konstfrusen isbana blev klar.
1969 Motionsspåret med el-belysning byggdes.
Gästis upphörde att vara Gästis.
1971 Sköllersta kommun uppgår i Hallsberg och kommunhuset blev Folkets hus.
SJ upphörde med persontrafik till/från Pålsboda.


1972 Ny brandstation vid N Bangatan blev klar.
1974 Pålsbodaborna fick Tisarvatten i kranarna.
1976 Det s k Stenhuset revs.
1977 Bertil Perrolf ”serverade ” skivor till kaffet på Sköllergården.
1979 Det nya församlingshemmet invigdes den 16 december.
1980 Tågurspårning vid N Bangatan den 14 maj
1984 Den nya landsvägsbron över järnvägen blev klar
1986 Tåget dödade 15 kor den 20 maj.
Pålsboda Förr och Nu ” Gubb-Dagis ” startade.


1988 Konsumtionsföreningen läggs ner. ( Det startade 1926-27 ) .
1989 BFE AB ( Rolf Larsson och Roland Strömberg ) startade på hösten.
1991 Östra kyrkogården invigdes den 17 september
Pastorsexpeditionen  blev klar. Gjuteriet lades ner.
1994 Bengt Holmgren öppnade VW-museum i april. Stänger 2018.
1999 Elim-församlingen går upp i Larslundskyrkan i Sköllersta i juni.
2000 Posten stängdes och järnhandeln flyttade in med postservice.


2001 Logen upphörde den 7 maj. Pålsboda Bioenergi AB startade och i september inkopplades de första kunderna till fjärr- värmenätet.
Pålsboda Järn och Färgs hus vid N Storgatan revs (det var från början Sven Bolinders första snickerifabrik).
2003 Missionsförsamlingen flyttade från Högalidsgatan till Folkets hus i november.
2004 Stationshuset revs.


2005 PRO Pålsboda fyllde 50 år.
2006 Pålsboda kyrkostiftelse sålde kyrkan till Sköllersta församling.
Föreningsparbanken (som tidigare hette Örebro läns sparbank och därefter Länssparbanken) bytte namn till SWEDBANK.
2007 Vi fick ny asfalt på Storgatan och Köpmangatan samt delar av
N Bangatan. Södra delen av fjärrvärmenätet inkopplas.


2008 Detta år står modell för centrumdelen av vår modell som påbörjades 2006. Folkbiblioteket flyttade från N Bangatan till Sköllergården
F d Pålsboda Elektriska vid Köpmangatan revs i augusti samt två hyreshus vid Torggatan.
2009 Två hyreshus vid Falkvägen revs i juli och skolgården fick gräsmatta.
2010 I april startade den mobila tandkliniken utanför Sköllergården.


Den 30 maj var en björn synlig i södra delen av Pålsboda.
Kyrkorummet i Folkets hus upphörde (missionsförsamlingen).
2011 Swedbank stängde kontoret i Pålsboda den 3 april.
Bengt Holmgren sålde bussbolaget i augusti.
Blomsterhandeln bytte ägare och namn den 31 december.
2012 Martin Larssons bytte ägare i januari och Järnhandeln i maj.
Den 21 juni invigde landshövding Rose-Marie Frebran vår modell ”Pålsboda 2008 ”.
2013 Vi flyttade från Folkets hus efter 25 år med invigning 5 april.
2014 Söndagen den 4 maj bjöd vi in till den första Hemvändardagen.

2015 Martin Larssons gjorde konkurs 2014 och upphörde 2015.
2017 Den 20 jan kl. 07.47 blev vi 10 miljoner invånare i Sverige.
Vägarbete på väg 51 från Kvarntorp till Svennevad påbörjas.
2018
Pålsboda Förr och Nu får stipendium från Hembygdsföreningarna i gamla Sköllersta storkommun.

                                     Sven Bolinder berättar

 
 
 

Tillbaka  till startsidan         Bildgalleriet