Föräldraföreningen, Folkasboskolan 1984

      Längst till höger står studierektor Ronnie Wirslund och bredvid honom Sten Orrebrink.                Foto: Gunnar  Hjalmarsson,  1984