Friluftsdag vid Badviken, Svennevad. Flickornas fotbollslag. Studierektorn Axel Underdahl med bollen till höger. 1974   Foto: Gunnar Hjalmarsson