Göran Karlén var Syolärare (studie- och yrkesvägledning) i många år.                      Klipp ur Nerikes Allehanda