Rektor Gunnar Brolin har upprop på skolgåden av de nya eleverna i årskurs 7.                     Klipp ur Nerikes Allehanda