Skolavslutning i idrottshallen, Folkasboskolan 1967              

 Krister Askling, Tommy Helmersson, Margareta Lindholm (senare Spångberg), Sylvia Andersson,  Karin Botersten,  Anita Ingjald.