Sven Bolinders konstverk "älgen" utanför Folkasboskolan.

Skolavslutningen 1974. Sven Bolinders "älg" utanför Folkasboskolan. Sven berättar om träskulptur skapad av en knotig trädrot funnen vid Tarstaborg.  På bilden fr. v. Sven Bolinder, Bengt Broberg, Lars-Ove Bergström, Leif Erlandsson, Örjan Nordling, Helena Gunnarsson, Åsa Höglund.             Foto G Hjalmarsson, 1974