Återträff av nyblivna 70-åringar födda 1951, tidigare skolkamrater på Folkasboslolan,  efter 50, år 2021.          Fotograf: Eva  Gustafsson

Gun-Britt Karlsson, Berith Holmberg (f. Westman),  Birgitta Gustafsson (f. Andersson),  Eva Kihl Selstam och längst till höger Anders Gustafsson. (Fotografen Eva är Anders syster.)