Återträff 2010, elever födda 1956. De gick ut åk 9 1972                                 Fotograf okänd.

Bland eleverna ser vi bl.a. Inger Andersson ( g. Ljuden) tredje  fr.v. i främre raden och och Rigmor Johansson, sjätte fr.v. i samma rad.