Fiskmanstorp sett från söder 2006-01-02

Järnvägskorsningen vid Fiskmanstorp, 2013-01-02. Hur länge får den finnas kvar?

   Pålsbodas omgivningar >>>