Fiskmanstorp sett från söder 2006-01-02

Järnvägskorsningen vid Fiskmanstorp, 2008 & 2013.  Den togs bort 2019.

.

.

.

Nedan en bild på Fiskmanstorp med familjen Olof Persson 1909

   Pålsbodas omgivningar >>>