Västergatan 2,   (f.d. Elimkapellet)     Byggår 1924-1925     foto 2007-09-27

Tillbaka till startsidan                 Till kartan
 
                          Vi flyttar oss till andra sidan av kapellet och tar en bild från f.d. Norra skolan (nu hyreshuset Storgatan 10).  Till höger f.d. Elimkapellet.     Foto 2011-04-28

 

Fler bilder på f.d. Elim

2013-02-11 och 2008-05-06

 

 

Tillbaka till startsidan                 Till kartan