Sommar i trädgården 2                       Förstora bilderna genom att klicka på dem

Strandiris, Iris sibirica Solrosor, Helianthus anuus Ålandsrot, Inula helenium Rabarber, Rheum x rabarbarum
Trädgårdsiris, Iris germanica Trädgårdsstormhatt, Aconitum x stoerkianum "Hybridsyren", Syringa chinensis Vit syren, Syringa vulgaris, ´Mme Lemoine´
Syren ´Katherine Havemeyer´ Syren ´Katherine Havemeyer´ Syren ´Katherine Havemeyer´ Syren, ´Andenken an Ludwig Späht´
  Till startsidan     Bildgalleriet 

årstidsbilder  

Vår i trädgården  1     2     3     4     

Sommar i trädgården  1               5     6 

 Höst i trädgården       2  

Trädgårdslandet