Klass 1 Norra Skolan 1970

             

Övre raden fr vänster: Christina Hellström, Eva Johansson,Caisa Lundgren,Staffan Zellman, Fredrik Ingemarsson, Peter Erlandsson,Janne Ramstedt, Margareta Hellström, Maria Ungdal.  -  Nedre raden från vänster: Jan-Erik Pettersson, Mikael Rudin, Lars Karlsson, Jonas Haraldsson.        Info: Maria Ungdal                                                          Lärarinnan i bakgrunden är Astrid Hellgren.

 

Hem 

Till klassbilder låg- o mellanstadiet >>>