Klassbilder, Låg- och Mellanstadiet i Pålsboda

MELLANSTADIET, Läsåret 1967-1968,klass 6B
MELLANSTADIET, Läsåret 1971-1972,klass 6A
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 4A
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 4B
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 5A
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 5B
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 6A
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 6B
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,idrottslärare
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,textilfröknar
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,fritidsledare
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,speciallärare
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,sångfröken
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,kansliet
MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,kökspersonal
Klass 3 Norra Skolan 1953
Klass 1 Norra Skolan 1970
Klass 1 Norra Skolan 1982

 Hem