Klassbilder, Låg- och Mellanstadiet i Pålsboda

Se fler  bilder från Mellanstadiet,

Norra skolan och Folkasboskolan >>> 

MELLANSTADIET, Läsåret 1967-1968,klass 6A

MELLANSTADIET, Läsåret 1967-1968,klass 6B

MELLANSTADIET, Läsåret 1968-1969 klass 6

MELLANSTADIET, Läsåret 1970-1971 klass 6

MELLANSTADIET, Läsåret 1971-1972,klass 6A

 

MELLANSTADIET, Läsåret 1980-1981,klass 6A
 

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 4A

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 4B

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 5A

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 5B

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 6A

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,klass 6B

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,idrottslärare

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,textilfröknar

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,fritidsledare

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,speciallärare

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,sångfröken

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,kansliet

MELLANSTADIET, Läsåret 1985-1986,kökspersonal

 

MELLANSTADIET, Läsåret 1990-1991,klass 6A & 6B
 
MELLANSTADIET, Läsåret 1991-1992,klass 4
MELLANSTADIET, Läsåret 1992-1993,klass 5
MELLANSTADIET, Läsåret 1993-1994,klass 6
 
MELLANSTADIET, Läsåret 1994-1995,klass 4
MELLANSTADIET, Läsåret 1995-1996,klass 5
 

MELLANSTADIET, Läsåret 1998-1999,klass 4A

MELLANSTADIET, Läsåret 1998-1999,klass 4B

MELLANSTADIET, Läsåret 1998-1999,klass 5

MELLANSTADIET, Läsåret 1998-1999,klass 6A

MELLANSTADIET, Läsåret 1998-1999,klass 6B

MELLANSTADIET, Läsåret 1998-1999,personal F-6

 

MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,klass 4N

MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,klass 4S
MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,klass 5N
MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,klass 5S
MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,klass 6N
MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,personal F-6
MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,lokalvårdare
MELLANSTADIET, Läsåret 1999-2000,kökspersonal
 

LÅGSTADIET, Läsåret 1998-1999, klass 1-2 CI

LÅGSTADIET, Läsåret 1998-1999, klass 1-2 GD

LÅGSTADIET, Läsåret 1998-1999, klass 1-2 SM

LÅGSTADIET, Läsåret 1998-1999, klass 3A

LÅGSTADIET, Läsåret 1998-1999, klass 3B

 

LÅGSTADIET, Läsåret 1999-2000, klass 1 S
LÅGSTADIET, Läsåret 1999-2000, klass 1-2 CI
LÅGSTADIET, Läsåret 1999-2000, klass 1-2 GD
LÅGSTADIET, Läsåret 1999-2000, klass2 S
LÅGSTADIET, Läsåret 1999-2000, klass 3 N
LÅGSTADIET, Läsåret 1999-2000, klass 3 S
 
 
FÖRSKOLAN 1974
 
FÖRSKOLAN, Läsåret 1998-1999, FSK norra 
FÖRSKOLAN, Läsåret 1998-1999, FSK södra 
 
FÖRSKOLAN, Läsåret 1999-2000, FSK norra 
FÖRSKOLAN, Läsåret 1999-2000, FSK södra 
 
Klass med elever födda 1936 N skolan, ev klass 3 1946

Klass med elever födda 1937 N skolan, ev klass 3, 1947 

Klass med elever födda 1941 N skolan
Klass med elever födda 1943 N skolan
Klass med elever födda 1944 N skolan
Klass med elever födda 1946 N skolan
Klass med elever födda 1947, klass 6 våren 1960
Klass med elever födda 1948 N skolan
Klass med elever födda 1949 N skolan
Klass med elever födda 1953 N skolan
Klass 2 a Norra skolan 1952

Klass 3 Norra Skolan 1953

Klass 6 Norra Skolan, ca 1956
Klass 6 Norra Skolan, ev 1956
Klass 7 N skolan 1956, 6 juni
Klass 7 N skolan 1957
Klass 6 N skolan 1958 på våren
klass 6, födda 1958

Klass 1 Norra skolan 1961-1962

Klass 3 Norra skolan 1961-1962

Klass 3 Norra skolan 1962
Klass 2 ev, Gamla skolan, kanske 1963 
Klass 2 el. 3 Norra skolan 1962 el. 1963
Klass 3, Norra skolan 1965-1966
Klass 3 Norra skolan 1971-1972
Klass 5 ev, Norra skolan 1971-1972
Klass 3 Norra skolan 1973-1974
klass 2, vt-1964, Norra skolan

Klass 3 Dahlanderska skolan 1963-1964

Klass 4 Norra skolan 1964-1965

Klass 4 Norra skolan 1967
Klass 1 Norra skolan 1967

Klass 1 Norra Skolan 1970

Klass 1B Norra skolan 1973

Klass 4 Norra Skolan 1979-1980

Klass 1 Norra Skolan 1982

Klass 6 Folkasboskolan 1994

Klass 1, 2 och 3 Norra skolan ca 1992

 Hem

Skolfoton i Pålsboda