Klass 3 Dahlanderska skolan 1963-1964

                              Bilden lämnad av Bo Ericsson

Hem 

Till klassbilder låg- o mellanstadiet >>>