Norra skolan     MELLANSTADIET, Läsåret 1967-1968, klass 6B

            En bild från Ann-Marie Wilhelmsson

Läraren heter Per Schröder. De flesta ser bekanta ut för mig, men behöver nog hjälp att sätta namn på rätt elev.  Är dock ganska säker på att på bilden finns Maria Jonsson, Gun Aremyr, Anne-Marie Wilhelmsson, Eva Jansson (Fabbetorp), bland flickorna.  Bland pojkarna Kent Grönholm, Sören Gustavsson, Urban Grahn, Gösta Hedlund, och Arne Andersson. 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>