Norra skolan     MELLANSTADIET, Läsåret 1967-1968, klass 6B

            En bild från Ann-Marie Wilhelmsson

Med lite hjälp, framför allt av Kent Grönholm har jag lyckats få rätt namn på rätt person.  Se bilden nedan!

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>