Några bilder från Folkasboskolans högstadium, Pålsboda, mellan åren 1967 och 1998

 

Andra bilder från Folkasboskolan under åren 1967-1998
1965-1966
Läsåret 1965-1966  klass 7d
Läsåret 1965-1966 klass 8? 
1967-1968
Läsåret 1967-1968 klass 9G1
 
1970-1971
Läsåret 1970-1971 klass 7D
Läsåret 1970-1971 klass 9 tlm
 
1971-1972
Läsåret 1971-1972 klass 7A  
Läsåret 1971-1972 klass 7B
Läsåret 1971-1972 klass 7C
Läsåret 1971-1972 klass 9HS
Läsåret 1971-1972 klass 9G
 
1973-1974
Läsåret 1973-1974 klass 7A
Läsåret 1973-1974 klass 7B
Läsåret 1973-1974 klass 7C
Läsåret 1973-1974 klass 7D
 
1974-1975
Läsåret 1974-1975 klass 7C
 
Läsåret 1976-1977 klass 9C
 
1975-1981    Bilder saknas. Efterlyses! Togs det  inga klasskort?
 
1982-1983
Läsåret 1982-1983 klass 7a
Läsåret 1982-1983 klass 7b
Läsåret 1982-1983 klass 7c
Läsåret 1982-1983 klass 7d
Läsåret 1982-1983 klass 8A
Läsåret 1982-1983 klass 8B
Läsåret 1982-1983 klass 8C
Läsåret 1982-1983 klass 8D
Läsåret 1982-1983 klass 9A
Läsåret 1982-1983 klass 9B
Läsåret 1982-1983 klass 9C
Läsåret 1982-1983 Lärarna-(a)
Läsåret 1982-1983 Lärarna-(b)
 
1983-1984    Bilder saknas. Efterlyses!
 
 
1984-1985    Bilder saknas. Efterlyses!
 
 
1985-1986
Läsåret 1985-1986 klass 7a
Läsåret 1985-1986 klass 7c
Läsåret 1985-1986 klass 7d
Läsåret 1985-1986 klass 8a
Läsåret 1985-1986 klass 8b
Läsåret 1985-1986 klass 8c
Läsåret 1985-1986 klass 8d
Läsåret 1985-1986 klass 9a
Läsåret 1985-1986 klass 9b
Läsåret 1985-1986 klass 9c
Läsåret 1985-1986 klass 9d
Läsåret 1985-1986 Lärarna
Läsåret 1985-1986-Personal-a
Läsåret 1985-1986-Personal-b
Läsåret 1985-1986-elevrådet 
 
1986-1987
Läsåret 1986-1987 klass 7a        (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 7b        (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 7c       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 7d       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 8a       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 8c       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 8d       (se färgbild)
Läsåret 1986-1987 klass 9a       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 klass 9b       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 klass 9c       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 klass 9d       (se färgbild )
Läsåret 1986-1987 Lärarna
Läsåret 1986-1987-elevrådet 
Läsåret 1986-1987-Personal-a 
Läsåret 1986-1987-Personal-b 
Läsåret 1986-1987-Personal-c 
 
1987-1988      Bilder saknas. Efterlyses!
 
 
1988-1989
Läsåret 1988-1989 klass 7a
Läsåret 1988-1989 klass 7b
Läsåret 1988-1989 klass 7c
Läsåret 1988-1989 klass 7d
Läsåret 1988-1989 klass 8a
Läsåret 1988-1989 klass 8b
Läsåret 1988-1989 klass 8c
Läsåret 1988-1989 klass 8d
Läsåret 1988-1989 klass 9a
Läsåret 1988-1989 klass 9b
Läsåret 1988-1989 klass 9c
Läsåret 1988-1989 klass 9d
Läsåret 1988-1989 Lärarna
Läsåret 1988-1989 Personal-administrativ
Läsåret 1988-1989 kökspersonal
Läsåret 1988-1989 Elevrådet
 
1989-1990       Bilder saknas. Efterlyses!
 
Läsåret 1989-1990 klass 8c  FÄRGBILD
 
 
1990-1991
Läsåret 1990-1991 klass 7a
Läsåret 1990-1991 klass 7b
Läsåret 1990-1991 klass 7c
Läsåret 1990-1991 klass 8a
Läsåret 1990-1991 klass 8b
Läsåret 1990-1991 klass 8c
Läsåret 1990-1991 klass 9a
Läsåret 1990-1991 klass 9b
Läsåret 1990-1991 klass 9c
Läsåret 1990-1991 klass 9d
Läsåret 1990-1991 Elevrådet
Läsåret 1990-1991 Lärarna
Läsåret 1990-1991 Exp-personal
Läsåret 1990-1991 kökspersonal
 
1991-1992
Läsåret 1991-1992 klass 7a
Läsåret 1991-1992 klass 7b
Läsåret 1991-1992 klass 7c
Läsåret 1991-1992 klass 8a
Läsåret 1991-1992 klass 8b
Läsåret 1991-1992 klass 8c
Läsåret 1991-1992 klass 9a
Läsåret 1991-1992 klass 9b
Läsåret 1991-1992 klass 9c
Läsåret 1991-1992 Folkasboskolan
Läsåret 1991-1992 Personalen
Läsåret 1991-1992 kökspersonalen
 
1992-1993
Läsåret 1992-1993 klass 7a 
Läsåret 1992-1993 klass 7b
Läsåret 1992-1993 klass 7c
Läsåret 1992-1993 klass 7d
Läsåret 1992-1993 klass 7d    FÄRGBILD
Läsåret 1992-1993 klass 8a
Läsåret 1992-1993 klass 8b
Läsåret 1992-1993 klass 8c
Läsåret 1992-1993 klass 9a
Läsåret 1992-1993 klass 9b
Läsåret 1992-1993 klass 9c
Läsåret 1992-1993 Lärarna på högstadiet
Läsåret 1992-1993 Elevrådet
Läsåret 1992-1993 Lokalvårdare & kökspersonal
 
1993-1994
Läsåret 1993-1994 klass 7a
Läsåret 1993-1994 klass 7b
Läsåret 1993-1994 klass 7c
Läsåret 1993-1994 klass 8a
Läsåret 1993-1994 klass 8b
Läsåret 1993-1994 klass 8c
Läsåret 1993-1994 klass 8d
Läsåret 1993-1994 klass 8d FÄRGBILD
Läsåret 1993-1994 klass 9a
Läsåret 1993-1994 klass 9b
Läsåret 1993-1994 klass 9c
Läsåret 1993-1994 Personalen
Läsåret 1993-1994 Elevrådet
 
1994-1995
Läsåret 1994-1995 klass 7a
Läsåret 1994-1995 klass 7b
Läsåret 1994-1995 klass 7c
Läsåret 1994-1995 klass 8a
Läsåret 1994-1995 klass 8b
Läsåret 1994-1995 klass 8c
Läsåret 1994-1995 klass 9a
Läsåret 1994-1995 klass 9b
Läsåret 1994-1995 klass 9c
Läsåret 1994-1995 klass 9d
Läsåret 1994-1995 klass 9d FÄRGBILD
Läsåret 1994-1995 Personalen
Läsåret 1994-1995 Skolidrottsföreningen
Läsåret 1994-1995 Elevrådet
 
1995-1996
Läsåret 1995-1996 klass 7-1:a
Läsåret 1995-1996 klass 7-1a FÄRGBILD
Läsåret 1995-1996 klass 7-1:b
Läsåret 1995-1996 klass 7-2:a
Läsåret 1995-1996 klass 7-2:b
Läsåret 1995-1996 klass 8a
Läsåret 1995-1996 klass 8b
Läsåret 1995-1996 klass 8c
Läsåret 1995-1996 klass 9a
Läsåret 1995-1996 klass 9b
Läsåret 1995-1996 klass 9c
Läsåret 1995-1996 Personalen
Läsåret 1995-1996 Elevrådet
Läsåret 1995-1996 Kökspersonalen
Läsåret 1995-1996 Lokalvårdarna
Läsåret 1995-1996 Skolidrottsföreningen 
 
1996-1997
Läsåret 1996-1997 klass 7a
Läsåret 1996-1997 klass 7b
Läsåret 1996-1997 klass 7c
Läsåret 1996-1997 klass 8a
Läsåret 1996-1997 klass 8b
Läsåret 1996-1997 klass 8c
Läsåret 1996-1997 klass 9a
Läsåret 1996-1997 klass 9b
Läsåret 1996-1997 klass 9c
Läsåret 1996-1997 Elevrådet
Läsåret 1996-1997 gruppen mot mobbning
Läsåret 1996-1997 Skolidrottsföreningen
Läsåret 1996-1997 Expeditionspersonal
Läsåret 1996-1997 Kökspersonalen
Läsåret 1996-1997 Lokalvårdare
Läsåret 1996-1997 Personal I
Läsåret 1996-1997 Personal II
 
1997-1998
Läsåret 1997-1998 klass 7a
Läsåret 1997-1998 klass 7b
Läsåret 1997-1998 klass 8a
Läsåret 1997-1998 klass 8b
Läsåret 1997-1998 klass 8c
Läsåret 1997-1998 klass 9a
Läsåret 1997-1998 klass 9b
Läsåret 1997-1998 klass 9c
Läsåret 1997-1998 Personal 7-9
Läsåret 1997-1998 Elevrådet
Läsåret 1997-1998 Kamratstödjargrupp
Läsåret 1997-1998 Grupp mot mobbning
Läsåret 1997-1998 Områdesexpeditionen
Läsåret 1997-1998 Bespisningspersonal
Läsåret 1997-1998 Lokalvårdare
 

 Hem