Folkasboskolan.   MELLANSTADIET Läsåret 1985-1986 idrottslärare

 

Till Folkasboskolan, skolbilder >>>